Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
น.ส.ดวงทิพย์ กันฐา นิสิตปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยา เข้ารับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
สถานที่ : ฮออล์ 9 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
จัดเมื่อวันที่ : 04-02-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 นางสาวดวงทิพย์ กันฐา นิสิตระดับปริญญาเอก ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในโครงการ "ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่" ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2556 กับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จากผลงานเรื่อง กับดักมดสำหรับผลิตพืชทางการเกษตร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อินทวัฒน์ บุรีคำ อาจารย์ประจำภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140