Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สัมมนา Pepper Anthracnose โดย Dr. Jaw-Fen Wang
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-03-2556เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสัมมนาเรื่อง Pepper Anthracnose โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Jaw-Fen Wang ผู้เชี่ยวชาญจาก AVRDC - The World Vegetable Center ประเทศไต้หวัน เป็นวิทยากร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน มีผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิต ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140