Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เลี้ยงขอบคุณนักกีฬา กีฬาบุคลากร ประจำปี 2556
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์(ชั้นลอย) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-06-2556เวลา : 12.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากรที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรประจำปี 2556 โดย ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร ได้กล่าวขอบคุณบุคลากร และมอบรางวัลให้กับประเภทกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กีฬาแบดมินตันและแอโรบิค จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140