Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
8 ทศวรรษ 4 อาจารย์ สืบสานงานด้านปฐพี
สถานที่ : แสนปาล์ม คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 07-06-2556เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ 8 ทศวรรษ 4 อาจารย์ สืบสานงานด้านปฐพี กิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ "ปฐพี...ผ่านอดีตสู่อนาคต" โดยได้รับเกียรติอย่างสูง จากอาจารย์อาวุโส 4 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร ราชบันฑิต(KU10) ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สรสิทธิ์ วัชโรทยาน(KU11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สิงหบุตรา(KU13) และ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมเจตน์ จันทวัฒน์(KU15) มีรองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ โอสถสภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ต่อมาในเวลา 11.30 - 14.30 น. กับพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสทั้ง 4 ท่าน และรับประทานอาหารร่วมกันและมอบของที่ระลึก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ของคณาจารย์ ศิษย์ และพี่น้อง ชาวปฐพีวิทยา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ แสนปาล์ม คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140