Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
วันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2556
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 29-06-2556เวลา : 07.30 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานเปิดโครงการ โดยได้ร่วมทำความสะอาด กำจัดวัชพืช และปลูกต้นไม้บริเวณทางเข้าสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม – กม.29 และในช่วงบ่ายได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบคณะเกษตร กำแพงแสน และสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140