Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการมองโลกกว้างกับพี่เกษตร
สถานที่ : ณ ศร.2 ห้อง 302 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-09-2558เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 กันยายน 2558 สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน จัด “โครงการมองโลกกว้างกับพี่เกษตร” มีการถ่ายทอดประสบการณ์ ทั้งการเรียน และ การทำงาน จนถึงเส้นทางสู่ความสำเร็จ จาก คุณนิมิตร สุวีฒน์ศรีกุล(พี่แป๊ะ KU41) และ คุณชนินทร์ สมมณีวรรณ (พี่เป้ KU41) รุ่นพี่สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน ให้แก่นิสิตคณะเกษตร กำแพงแสนชั้นปีที่ 1
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140