Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับอาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย มิยาซากิ เข้าศึกษาดูงาน
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-09-2558เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 24 กันยายน 2558 คณะเกษตร กำแพงแสน โดย รศ.ดร.สุกัญญา รัตนทัพทิมทอง ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับคณะเกษตร กำแพงแสน แก่อาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย มิยาซากิ จำนวน 12 คน ในการเข้าศึกษาดูงานในวิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140