Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 58 มก.กพส.
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-09-2558เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 24 กันยายน 2558 ผู้เกษียณอายุราชการคณะเกษตร กำแพงแสน ผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ และรับประทานอาหารร่วมกัน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140