Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
Meiji University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-11-2558เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิต จาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 11 คน ในการเข้าศึกษาดูงาน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140