Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 12-11-2558เวลา : 16.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เกษตร กำแพงแสน โดยเริ่มปั่นจักรยานจากสระพระพิรุณไปรอบวิทยาเขตกำแพงแสน รวมระยะทาง 8 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140