Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
สถานที่ : ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 23-11-2558เวลา : 14.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 งานบริการการศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล อินทนู หัวหน้าภาควิชาโรคพืช เป็นวิทยากรในการแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเกษตร กำแพงแสน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จำนวน 40 คน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่คณะเกษตร กำแพงแสน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140