Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สอบสัมภาษณ์ KU Admission ประจำปีการศึกษา 2559
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 10-03-2559เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 10-11 มีนาคม 2559 คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมสอบสัมภาษณ์นักเรียน ในโครงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 1) มีนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวนมาก โดยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1) ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ติดตามข้อมูลและกำหนดการต่างๆ ได้ที่ http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140