Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
มอบแจกันดอกไม้ วันครบรอบ 11 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
สถานที่ : ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
จัดเมื่อวันที่ : 24-03-2559เวลา : 09.35 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 24 มีนาคม 2559 นางสาวสุภา สุริยกานนท์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมบุคลากร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 11 ปี โดยมี ดร.สรายุทธ์ น้อยเกษม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้รับมอบ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140