Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บริษัท มิตซูบิชิ มาฮินดร้า อะกริคัลเชอรัล แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ดูงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สถานที่ : ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 27-04-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 27 เมษายน 2559 Mr.Manoj Dalvi, ตำแหน่ง Deputy General Manager, International Operations จากบริษัท Mahindra & Mahindra ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ บริษัท มิตซูบิชิ มาฮินดร้า อะกริคัลเชอรัล แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ได้เข้าพบ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน และ รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ เพื่อขอเข้าศึกษาดูงานและขอคำปรึกษาด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก การผลิตและการใช้เครื่องจักรกลเกษตรของประเทศไทย ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้เครื่องจักรกลเกษตรที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการกับภาควิชาเกษตรกลวิธาน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140