Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ร่วมหล่อเทียนพรรษา
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 06-07-2554เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ดวงกมล ด้วงจุมพล  
 
อ.ดร.ทิวา พาโคกทม รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ รศ.ดร.สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมทำบุญถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมและหล่อเทียนพรรษา ในงานพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2554 ณ อาคารเรือนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/activitypicture/2554_07_06_caddlecast/index.html
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140