Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาถวาย ณ วัดบ่อน้ำจืด
สถานที่ : ณ วัดบ่อน้ำจืด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 14-07-2559เวลา : 13.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย รศ.ดร.วิชัย โฆสิตรัตน ร่วมพิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ถวายยังวัดบ่อน้ำจืด อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม พร้อมทั้งพุ่มกฐินและเครื่องบริวาร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสงฆ์ในระหว่างเข้าพรรษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานพิธี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140