Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2559 (ต้อนรับนิสิตใหม่ KU76)
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 25-07-2559เวลา : 07.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเกษตร กำแพงแสน นำนิสิตชั้นปีที่ 1 KU76 คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 439 คน เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2559 มีการแนะนำวิทยาเขต กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงพระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์” โดยชมรมนนทรีแบนด์ กิจกรรม “First step to international Life” โดยฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ชมวีดีทัศน์ “รณรงค์วินัยจราจร” ในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ มีการแนะนำผู้บริหาร และพิธีรับ “ขวัญลูกพระพิรุณ”
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140