Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมหาข้อมูลและเตรียมการรับเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าชายอากิชิโนแห่งญี่ปุ่น
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 28-07-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และ คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผศ.ดร.เสกสม อาตมางกูร คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ได้ให้การต้อนรับเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ในการร่วมประชุมหาข้อมูลและเตรียมการรับเสด็จเยือนประเทศไทยของเจ้าชายอากิชิโนแห่งญี่ปุ่น โดยมีพระประสงค์ในการเสด็จเยือนอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140