Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีสักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และพิธีไหว้ครู คณะเกษตร กำแพงแสน 2559
สถานที่ : ณ บริเวณสระพระพิรุณ
จัดเมื่อวันที่ : 08-08-2559เวลา : 06.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 8 สิงหาคม 2559 คณาจารย์ และนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมพิธีสักการะพระพิรุณ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู และพิธีไหว้ครู คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้แสดงความเคารพพระพิรุณสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของนิสิต แสดงความเคารพหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ก่อตั้งวิทยาเขตกำแพงแสน และแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ ในวันแรกของการเริ่มศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140