Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี พ.ศ. 2559
สถานที่ : ณ ทุ่งนาไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-08-2559เวลา : 07.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 คณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยเริ่มจากร่วมกันปั่นจักรยานจากบริเวณสระพระพิรุณ สู่ปะรำพิธีบริเวณทุ่งนาไพร ในพิธี มีการถวายราชสดุดี และพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีบูชาแม่โพสพ และร่วมกันดำนาปลูกข้าว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยปีนี้ คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับมอบหมายให้ดำนาเป็นรูปเลขเก้าไทยอีกด้วย ในระหว่างการดำนายังมีกิจกรรม ได้แก่ รำถวายพระพร การแข่งขันจับปลามือเปล่า และการแข่งขันวิ่งสามขาในแปลงนา
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140