Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีลงนามความร่วมมือสามฝ่ายในการจัดงาน ThaiTam 2016
สถานที่ : ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 10-08-2559เวลา : 13.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 กระทรวงพาณิชย์มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคลัสเตอร์เครื่องจักรกลการเกษตรไทย ครอบคลุมสาระสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่ 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอุตสาหกรรม 2.การส่งเสริมกิจกรรมด้านการค้าในงานแสดงสินค้า และ 3. การส่งเสริมกิจกรรมการตลาดในต่างประเทศ

ประเทศไทยส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรมูลค่า 30,179 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2559 การส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือ คิดเป็นมูลค่า 33,197 ล้านบาท โดยในครึ่งแรก (ม.ค.- มิ.ย.) ของปีนี้ ส่งออก 15,815 ล้านบาท ไปยังกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น

สินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรที่สำคัญได้แก่ รถไถนาเดินตาม รองลงมาคือ เครื่องสีข้าว รถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร เครื่องสูบน้ำ และเครื่อง เป็นต้น สินค้าดังกล่าวเดิมทีเป็นสินค้าที่กลุ่มประเทศในอาเซียนต้องการ เพื่อใช้ทำนาและทำไร่ แต่กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีความสนใจในสินค้าเครื่องจักรกลเกษตรไทย อาทิ ประเทศในแถบแอฟริกา ที่ภาครัฐมีนโยบายพัฒนาการเกษตรในประเทศคล้ายคลึงกับการทำเกษตรของไทย จึงให้ความสนใจในนวัตกรรมของเราเป็นอย่างมาก

ขณะเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศมีสภาพเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคระดับบนเริ่มหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น ต้องการสินค้าเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะผักและผลไม้ที่ปลอดสารพิษประกอบกับนโยบายภาครัฐยังส่งเสริมให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรเพื่อขจัดปัญหาความยากจนทำให้ภาคเกษตรต้องการเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำนวัตกรรมของอุตสาหกรรมนี้ในตลาดแอฟริกา เอเชียใต้และอาเซียน ตลอดจนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าเครื่องจักรกลการเกษตรระดับสากล จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนางาน “มหกรรมแทรกเตอร์และจักรกลการเกษตรไทย : THAITAM” ระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาวงการอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย รวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสทางธุรกิจในการบุกเจาะตลาดของสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพมากขึ้น

ในส่วนบทบาทของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งรัดการส่งออกเชิงรุก มุ่งเน้นการเจาะตลาดใหม่ (Emerging Markets) ดังเช่นในปีที่ผ่านมาได้นำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและผู้นำเข้ารายใหญ่สินค้าเครื่องจักรกลการเกษตรจากทวีปแอฟริกา ประกอบด้วย ประเทศไนจีเรีย เคนยา และอียิปต์ จำนวนกว่า 40 ราย เดินทางมาเจรจาการค้าในงาน THAITAM 2014 - 2015 ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีมูลค่าคำสั่งซื้อทันที 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 200 ล้านบาท) และในปีนี้ยังคงเดินหน้าดำเนินงานต่อเนื่องและคาดว่าจะมีปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา

ที่มาภาพข่าวจาก: เว็บไซต์รัฐบาลไทย, เว็บไซต์ข่าวสด
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140