Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะผู้เข้าประชุมวิชาการนานาชาติเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์)
จัดเมื่อวันที่ : 17-08-2559เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 17 สิงหาคม 2559 คณะผู้เข้าประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 62 (International Congress of Meat Science and Technology, ICoMST) จำนวน 52 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเรื่องการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายให้ข้อมูล
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140