Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับนิสิตแลกเปลี่ยนจาก Meiji University ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
สถานที่ : ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) และ เรื่องพันธุกรรมพืช ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
จัดเมื่อวันที่ : 08-09-2559เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 8 กันยายน 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิต Meiji University ประเทศญี่ปุ่น จากโครงการ Model UN Conference 2016 จำนวน 16 คน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตรของคณะเกษตร กำแพงแสน เรื่องการสร้างพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140