Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บ.เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด เยี่ยมชมภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สถานที่ : ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 13-09-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 13 กันยายน 2559 บริษัท เอสซีจี เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจในการจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด โดยเข้าเยี่ยมภาควิชาเกษตรกลวิธาน กำแพงแสน และได้หารือ และขอคำปรึกษาในเรื่องการทดสอบเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้ได้ข้อมูลสินค้า ที่มีคุณภาพ เพียงพอจะนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว โดยมี รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140