Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะผู้บริหาร Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านงานวิจัย
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-10-2559เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะผู้บริหาร Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้าเยี่ยมชมและหารือด้านงานวิจัย ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะเกษตร กำแพงแสน ในโอกาสที่ได้ร่วมการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2559
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140