Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2558
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น และ บริเวณสระพระพิรุณ
จัดเมื่อวันที่ : 18-10-2559เวลา : 07.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 16 ตุลาคม 2559 คณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน นำดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต จำนวน 532 คน เข้าร่วม “การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2558” ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จากนั้น คณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน นำดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน กราบพระพิรุณและหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ณ บริเวณสระพระพิรุณ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140