Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
สถานที่ : ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดเมื่อวันที่ : 19-10-2559เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน นำดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จำนวน 532 คน เข้าร่วม “การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558”

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1125816630839123
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140