Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559
สถานที่ : ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดเมื่อวันที่ : 26-10-2559เวลา : 12.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 26 ตุลาคม 2559 คณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน นำดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ 1 คน ดุษฎีบัณฑิต 10 คน มหาบัณฑิต 84 คน และบัณฑิต 439 คน รวมจำนวน 534 คน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จาก พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ในปีนี้ มีบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 17 คน และ เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 31 คน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน
**หากต้องการภาพเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140