Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการเตรียมความพร้อมงานกีฬาประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 34
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-10-2559เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 22 ตุลาคม 2559 จัดโครงการเตรียมความพร้อมงานกีฬาประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 34 เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการเกษตรที่ถูกต้องให้แก่นิสิตจาก 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร และคัดเลือกนักกีฬาและเตรียมความพร้อมทีมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไปแข่งขันงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 โดยมีกีฬาทักษะด้านการเกษตร 15 ประเภท และกีฬาสากล 4 ประเภท ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140