Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับ Bogor Agricultural University Faculty of Animal Science อินโดนีเซีย
สถานที่ :
จัดเมื่อวันที่ : 28-10-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 28 ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากและนิสิตปริญญาโท จาก Bogor Agricultural University Faculty of Animal Science ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 8 คน ในการเข้าปรึกษาหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการด้านสัตวศาสตร์ และเข้าเยี่ยมชมดูงานฟาร์มโคเนื้อ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140