Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
สถานที่ : ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
จัดเมื่อวันที่ : 04-11-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมพิธี อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดพิกุลทองพระอารามหลวง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะผู้บริหารมาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธี ทั้งนี้ มียอดจตุปัจจัยไทยทาน รวมสมทบถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทาน บูรณะพระอารามหลวง และบำรุงการศึกษาโรงเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น สองล้านหกแสนเศษ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140