Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณาจารย์ ม.นาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการดำเนินการวิจัย
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 23-08-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ คณาจารย์มหาวิทยาลัยนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน และนิสิต 2 คน ในการเข้านำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการดำเนินการวิจัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตภาย ใต้โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย อีกทั้ง Joint degree program ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย จะเข้าสู่จุดเริ่มต้นใน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2560 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140