Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมแจกพืชพันธุ์ดีของมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร
สถานที่ : จังหวัดสกลนคร
จัดเมื่อวันที่ : 08-09-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ภาควิชาพืชสวน และศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผศ.ดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต หัวหน้าภาควิชาพืชสวน และคณะฯ ได้ร่วมแจกพืชพันธุ์ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 7 -8 กันยายน 2560
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140