Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ นิสิตภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ไฟไหม้บ้าน
สถานที่ : ณ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
จัดเมื่อวันที่ : 25-10-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน และกองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ โดย อาจารย์ ดร.ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา นำเงินและสิ่งของจากผู้ที่มีจิตเมตตารวบรวมช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ นางสาวสุนิษา สงอินทร์ นิสิตภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน รุ่น KU72 ที่ประสบเหตุไฟไหม้บ้าน เมื่อคืนวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ณ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

คณะเกษตร กำแพงแสน ขอเป็นกำลังใจให้นิสิตผู้ประสบเหตุ และขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือมา ณ โอกาสนี้

บุคลากร นิสิต นิสิตเก่า หรือผู้มีจิตเมตตา สามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ที่ ชื่อบัญชี สุนิษา สงอินทร์ ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 0261518902 หรือหากเป็นสิ่งของ สามารถฝากได้ที่ ธุรการภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อรวบรวมนำไปมอบในวันที่ 29 ตุลาคม 2560
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140