Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาวิทยากรในพื้นที่” จ.สระแก้ว
สถานที่ : ณ ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
จัดเมื่อวันที่ : 20-03-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 20 มีนาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาวิทยากรในพื้นที่” ภายใต้โครงการ การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะละกอ และมะม่วงคุณภาพสำหรับเกษตรกรจังหวัดสระแก้วและพื้นที่ภูมิภาค ได้รับเกียรติจาก นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และ รศ.ดร. คณพล จุฑามณี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย ร่วมเปิดโครงการ โดย ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล หัวหน้าโครงการ กล่าวรายงาน มีคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ จากคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมเป็นวิทยากรบรยยาย โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140