Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บุคลากรคณะฯ ชนะการแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37-มอดินแดงเกมส์
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
จัดเมื่อวันที่ : 09-06-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 (มอดินแดงเกมส์) ในระหว่างวันที่ 2-9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสนชนะการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 8 คน ดังนี้
1. นางแสงเพียร น้อยปุก
- เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร อายุ 50-54 ปี หญิง
- เหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร อายุ 50-54 ปี หญิง
- เหรียญทอง วิ่ง 400 เมตร อายุ 50-54 ปี หญิง
- เหรียญทอง วิ่ง 800 เมตร อายุ 50-54 ปี หญิง
- เหรียญทอง วิ่ง 4x100 เมตร อายุ 45-49 ปี หญิง
- เหรียญทองแดง แอโรบิก ประเภททีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป
- เหรียญทองแดง แอโรบิก ประเภททีมทั่วไป อายุ 41 ปีขึ้นไป
2. นายสมศักดิ์ กล่ำทอง
- เหรียญเงิน วิ่ง 4x100 เมตร อายุ 50-54 ปี ชาย
3. นายอุดม แก้วสุวรรณ์
- เหรียญเงิน แอโรบิก ชายเดี่ยวมาราธอน อายุ 51 ปีขึ้นไป
4. นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน
- เหรียญทองแดง เทเบิลเทนนิส ทีมหญิง อายุ 45 ปี ขึ้นไป
5. นายธีรนนท์ รัตนดิลก
- เหรียญทองแดง แอโรบิก ประเภททีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 36-45 ปี
- เหรียญทองแดง แอโรบิก รุ่นไม่จำกัดอายุ
6. นางยุพิน ศรีหิรัญต์
- เหรียญทองแดง แอโรบิก ประเภททีมทั่วไป 3 คน รุ่นอายุ 45 ปี ขึ้นไป
- เหรียญทองแดง แอโรบิก ประเภททีมทั่วไป อายุ 41 ปี ขึ้นไป
7. นางสาวลลิดา มะศิริ
- เหรียญทองแดง แอโรบิก รุ่นไม่จำกัดอายุ
8. นางสาวภคพร สาทลาลัย
- เหรียญทองแดง แอโรบิก รุ่นไม่จำกัดอายุ

ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140