Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สถานที่ : ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จัดเมื่อวันที่ : 31-08-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
อาจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยหัวหน้างาน มอบแจกัญดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ รศ.ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140