Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
CSR เพื่อสังคม สัญจร คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 22-03-2562เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล  
 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรงานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาสามชั้น ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ที่บ้านประสบอัคคีภัย โดยพระวานิต ปญญาวชิโร(ภู่ขาว) เลขาเจ้าคณะตำบลลุ่มสุ่มเขต 1 จ.กาญจนบุรี เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาคดังกล่าว
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140