Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีการดำนา) ปีการศึกษา 2562
สถานที่ : ณ ฟาร์มคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-08-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการสืบสานตำนานเกษตร (ประเพณีการดำนา) ปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและเปิดโครงการ โดย นายณัฐวุฒิ คงตะโก นายกสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวรายงาน เริ่มด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงประจำคณะ พิธีมอบต้นกล้าข้าวแก่ตัวแทนนิสิต ร่วมกันดำนาปลูกข้าวโดยมีการสาธิตจากนิสิตชั้นปีที่ 2 และการเข้าฐานความรู้ ณ ฟาร์มคณะเกษตร กำแพงแสน

ดูภาพเพิ่มเติมตามลิงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=2345543905533050
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140