Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการรับขวัญ AGGIE 79
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก.กพส.
จัดเมื่อวันที่ : 05-08-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “รับขวัญ AGGIE 79" ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน โดยให้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ นายวริศ รัตนจันทรานนท์ ประธานโครงการกล่าวรายงาน มีพิธีบายศรีสู่ขวัญนิสิตชั้นปีที่ 1 มอบเหรียญรุ่นโดยคณาจารย์ที่มาร่วมในพิธี รับประทานอาหารร่วมกัน และพบสายรหัสเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้องตามอัธยาศัย ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก.กพส.
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140