Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนศาสตร์ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
สถานที่ : ณ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-08-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 12:15 น. ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ได้มอบทุนการศึกษา “กองทุนศาสตร์ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เพื่อการศึกษาด้านการเกษตร” ให้กับนิสิตภาควิชาพืชไร่นา จำนวน 6 ทุน สำหรับนิสิตปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนสูงสุดแต่ละชั้นปีและนิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณเกษตร กำแพงแสน ให้เกียรติมากล่าวให้โอวาทแก่นิสิตที่เข้ารับทุน และถ่ายรูปร่วมกัน ณ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุน
1. นายณัฐพล เลี่ยมขุนทด ทุนเรียนดี
2. นางสาวสรินญา แหวนพรม ทุนเรียนดี
3. นางสาวศุภวรรณ อรุณศรีมรกต ทุนเรียนดี
4. นางสาวสุภิสรา จังพล ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
5. นางสาวรังสินี ดีสุยา ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
6. นางสาวชนิตา แก้วภักดี ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140