Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สอบสัมภาษณ์ TCAS1 (Portfolio)
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-01-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับเข้าด้วยแฟ้มสะสมงาน TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 มกราคม 2563
ทางเว็บไซต์ดังลิงค์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://esd.kps.ku.ac.th/quota/front/
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140