Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มีถังทิ้งหน้ากากอนามัย ตามมาตรการป้องกัน ไวรัสโควิด-19
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 27-03-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดเตรียม “ถัง [[ทิ้ง]] หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว”

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มี “ถังสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วเท่านั้น” (ขยะติดเชื้อ) ตั้งไว้ ณ บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน กับภาควิชาสัตวบาล ขอเชิญชวนให้บุคลากรและนิสิตทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธี โดยการพับใส่ถุงพลาสติก และปิดปากถุงให้แน่น ก่อนนำไปทิ้งลงถังที่เตรียมไว้ให้(ขั้นตอนดังภาพ) โดยจะมีการจัดเก็บทุกวันศุกร์ ในเวลา 13.00 – 13.30 น. เพื่อนำไปทำลายที่อาคารชันสูตรสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

#คณะเกษตรกำแพงแสนร่วมใจต้านภัยโควิด19
#ทิ้งให้ถูกที่ #ทิ้งให้ถูกวิธี #ลดการแพร่ระบาดโควิด19
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140