Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เยี่ยมชมการดำเนินงานเรือนเกษตรอภิรมย์
สถานที่ : ณ เรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 16-10-2563เวลา : 16.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน นำ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานเรือนเกษตรอภิรมย์ แหล่งรวบรวมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สดใหม่จากฟาร์ม คณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140