Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับมอบชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้ จากวิทยาเขตกำแพงแสน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-10-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : งานบริหารและธุรการ   
 
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ผศ.กฤษณะ จันทรโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน นายสุทธิชัย อินนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองบริการกลาง พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้ จากโครงการเพิ่มมูลค่าวัสดุทางการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน และ ผศ.ดร.ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและรับมอบ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

*โดยไม้ที่นำมาแปรรูปเป็นต้นไม้จากภายในวิทยาเขตกำแพงแสนที่โค้นล้มตามธรรมชาติ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140