Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งาน เดิน-วิ่ง การกุศล AGGIE KPS RUN 2023
สถานที่ : ณ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 30-04-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ครั้งแรกกับการจัดงาน “เดิน-วิ่ง การกุศล AGGIE KPS RUN 2023” โดยคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร กำแพงแสน พิธีเปิด เวลา 05.30 น. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มก. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 ณ บริเวณ สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ก่อนถึงเวลาปล่อยตัวนักวิ่ง มีการอบอุ่มร่างกาย ยืนเส้นยืดสาย โดยการนำเต้น จากทีมคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะ 10 km. และ เวลา 06.15 น. ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 km. ในระหว่างรอนักวิ่งเข้าเส้นชัย มีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่รางวัลแก่นักวิ่งในแต่ละประเภท ภายในงานมีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการหลากหลายรายการ บริการนวดคลายเส้น และการแสดงดนตรีจาก AGGIE Band

การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ฉลองครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน และฉลองครบรอบ 80 ปี มก. เป็นการหารายได้สนับสนุนกองทุนพัฒนานิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า บุคลากร และนิสิตปัจจุบัน ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

คณะเกษตร กำแพงแสน ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุน และให้ความอนุเคราะห์ รวมทั้งทีมงานทุกท่าน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140