Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งานกีฬาบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566
สถานที่ : ณ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 10-05-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้บริหารและบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ในนามของ “สีเหลือง” ร่วมการแข่งขันกีฬา “งานกีฬาบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2566” โดยได้มีการแข่งขันทั้ง 16 ชนิดกีฬา ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน ถึง วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 มีพิธีเปิด และปิด เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140