Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บ.เจียไต๋ เข้ารับสมัครงาน
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-11-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 บริษัทเจียไต๋ เข้าแนะแนวและรับสมัครงานให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเกษตร กำแพงแสน ณ คณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 ด้านพืช เราร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140