Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตภาควิชาสัตวบาลรับมอบทุนการศึกษา
สถานที่ : ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 31-01-2556เวลา : 13.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 น.สพ.ลือชัย อิพภูดม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเวท นิวทริเทค จำกัด บริการธุรกิจด้านเวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ รวมทั้งให้คำปรึกษาวิธีการเลี้ยงสัตว์ เข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีของภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ประกอบไปด้วยนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 ทุน ได้แก่ น.ส.วราพร ไกรถวิล น.ส.สุวัฒนา เลิศอิทธิเวช น.ส.ฑิฆัมพร เรืองศรี และ น.ส.จันทิมา จบศรี และนิิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 ทุน ได้แก่ นายสุริยา ชัยชาญ และ นายภานุพงศ์ จีระธรรมเสถียร โดยมี รศ.ดร.เนรมิตร สุขมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวบาลและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140