Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
มอบแจกันดอกไม้วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 02-09-2558เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 2 กันยายน 2558 ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมทั้งผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน นำแจกันดอกไม้มอบแด่ อาจารย์ ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 22 ปี คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ศวท.) ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด คณะผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน ได้มอบกระเช้าที่ระลึกแด่ท่าน แสดงความยินดีที่ท่านได้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนี้อีกด้วย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140